pealkiri
Vees lahustunud orgaanilise aine analüüs tahke faasi ekstraktsiooni ja pööratud faasi HPLC meetoditega Maardu järve näitel
Analysis of aquatic dissolved organic matter in Lake Maardu by solid phase extraction and reversed-phase HPLC
autor
Kabral, Karin
märksõnad
pööratud faasi kõrgsurve vedelikkromatograafia
solid phase exctration
reversed-phase high pressure liquid chromatography
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information