pealkiri
Võimalused Alzheimeri tõve skriiningu ja diagnostika parandamiseks Eestis: perearstide arusaamad
Improvement opportunities for Alzheimer´s disease screening and diagnostics in Estonia: Family physicians´perceptions
autor
Kütt, Maarja-Liis
märksõnad
kognitiivsed skriiningtestid
cognitive screening tools
kaitsmiskuupäev
14.09.2017
keel