pealkiri
Säästlike sademeveesüsteemide kasutamisvõimalused linnaruumi kujundamisel, Tartu, Kaunase puiestee valgala näitel
Retrofitting Sustainable Drainage Systems in the Kaunase Puiestee Catchment Area in Tartu, Estonia
autor
Kompus, Anneli
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel