pealkiri
Vahendusmenetluse kasutamine õiguslikus tähenduses rahvusvaheliste lapseröövide juhtumite puhul
The use of Mediation within the scope of law in International Parental Child Abduction
autor
Tikkanen, Markus
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.