pealkiri
Turba ja puidujäätmete koospõletamine Tallinna Elektrijaama näitel
The co-combustion of wood chips and peat on the example of Tallinn Power Plant
Совместное сжигание древесной щепы и торфа на примере предприятия Tallinna Elektrijaam
autor
Evert, Artur
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information