pealkiri
Eelarvestamine ja pakkumiste koostamine väikestes ehitusettevõtetes võrreldes standardiga EVS 885:2005
Budgeting and Offer Composing in Small Contruction Companies Comparing to the Standard EVS 885:2005
autor
Metsis, Ewa
juhendaja
Hamburg, Pille
kaitsmiskuupäev
keel