pealkiri
Sooline palgalõhe ja selle erinevus tegevusalade lõikes Eesti näitel
Gender pay gap by field of activity based on Estonia
märksõnad
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel