pealkiri
Põlevkivitööstusest saadud kõrvaltoodete põletamine keevkihtkatlas
Combustion of oil shale processing by-products in fluidized bed boiler
Сжигание побочных продуктов сланцепереработки в кипящем слое
autor
Šnurova, Anne
märksõnad
põlevkivi kaevandamise jäätmed
vääveldioksiidi sidumine lubjaga
combustion in a fluidized bed
sulfur dioxide binding with limestone
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information