pealkiri
Anaeroobse graanulmuda koosluse muutused tselluloosi tööstuse reovee high-rate anaeroobse kääriti start-up faasi näitel
Anaerobic granular sludge community composition changes based on the example of cellulose industry wastewater high-rate anaerobic digestion start-up phase
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information