pealkiri
Eesti logistikaklastri sisese koostöö seos ettevõtete ekspordivõimekusega
The connection of the Estonian Logistics Cluster internal cooperation with enterprise export capacity
autor
Vilja, Elina
märksõnad
(sotsiaalse) võrgustiku teooria
logistikaklaster
ühisturundus
(social) network theory
logistics cluster
export capacity
common marketing
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only
allüksus
Äriuuringute ja -arenduskeskus
Centre for Business Research and Development
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.