pealkiri
Päästeameti poolt läbiviidavate kodukülastuste õiguslik määratlus
Legal definition of Estonian Rescue Board´s home visits
autor
Seisonen, Liis
märksõnad
ohuennetus
hea halduse põhimõte
põhiõiguse riive
prevention of a threat
good administrative practice
fundamental right infringement
kaitsmiskuupäev
keel