pealkiri
EHL raviga seotud dokumendihalduse süsteemi kasutatavuse testimine meditsiiniõde kasutaja näitel
Usability Testing of EHL Document Management System Using Nurse User Interface
autor
Pjasta, Anna
märksõnad
Elektrooniline Haiguslugu (EHL)
ekspertteadmistel põhinev kasutatavuse testimine
testkasutajad
Electronic Medical History)
usability expert review
test users
kaitsmiskuupäev
keel