pealkiri
Kukersiitse põlevkiviõli fenoolsete fraktsioonide leekpunktide katseline ja arvutuslik määramine
Experimental determination and calculation of flash points of kukersite shale oil phenolic fractions
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö