pealkiri
Psühhosotsiaalsed ohud mikro- ja väikeettevõtetes ja maatriks riskiindikaatori väljatöötamine COPSOQ II tulemuste alusel
Psychosocial risks in micro and small enterprises & developing the risk indicator matrix using results from COPSOQ II
autor
Kaskla, Ave-Gail
märksõnad
psychosocial risk management
harassment and bullying
emotional demands
health and safety
COPSOQ II
psychosocial risk indicator
kaitsmiskuupäev
keel