pealkiri
Äristrateegia mõju ettevõtte finantstulemusele (AS Estonian Air näitel)
The Business Strategy Impact on a Companys Financing Results (Based on Example of JV Estonian Air)
Влияние бизнес-стратегий на финансовый результат предприятия (на примере as Estonian Air)
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel