pealkiri
Raadiosondi ja maajaama süsteem GNSS moodulite ja TTÜ100 satelliidi päikesesensori testimiseks suurtel kõrgustel
Radiosonde and ground-station system for testing GNSS modules and TTÜ100 satellite sun sensor at high altitude
autor
Maljutin, Maksim
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel