pealkiri
Materjalide omaduste hindamise tehnoloogia klassikalised meetodid ja nende kasutamine autotööstuses
Classical methods for evaluating the properties of materials and their use in the automobile industry
autor
Štšerbakov, Maksim
märksõnad
soolhape
korrosiooni voolutihedus
anood
katood
ekvivalentmass
corrosion current density
anode
cathode
equivalent weight
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information