pealkiri
Lubjapõhiste soojusisolatsioonkrohvide niiskustehnilised omadused: veeimavus, sorptsioon, veeaurujuhtivus
Hygrothermal performance of lime-based thermal insulation plasters: water absorption, sorption, water vapour permeability
autor
Kaeramaa, Ave-Ly
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel