pealkiri
Kaitsja võimalused tõenditega tutvumiseks ja tõendite kogumiseks enne kriminaalmenetluse kohtueelse menetluse lõpuleviimist
Possibilities for the Defence Attorney to Examine the Evidence in Criminal File and to Obtain the Evidence Before the Criminal Process Pre-trial Proceeding is Declared Completed
autor
Selge, Enge
märksõnad
kohtueelne menetlus
kaitsja
tõendid
tõenditega tutvumine
tõendite kogumine
pre-trial procedure
defence attorney
to examine evidence
to obtain evidence
kaitsmiskuupäev
keel