pealkiri
Idee vabaduse ja autoriõiguse konflikt kujutavas kunstis Kunstipaja näitel
Conflict of Copyright and Freedom of Ideas in Figurative Arts on the Example of Kunstipada
autor
Sepp, Kadri
märksõnad
idee vabadus
tuletatud teos
teose originaalsus
teose reprodutseerimine
derivative work
figurative arts
freedom of ideas
originality standard
kaitsmiskuupäev
keel