pealkiri
Ettevõtte väärtuse hindamine
Company Valuation
autor
Riisman, Dagmar
märksõnad
diskonteeritud rahavood
Gordoni mudel
kaheetapiline dividendide kasv
discounted cash flow
Gordon growth model
two-stage dividend growth
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel