title
Hankeprotsesside digitaliseerituse tase ja mõju Eesti tootmisettevõtete näitel
The level of procurement digitalization processes and impact on Estonian production companies
keywords
e-hankimine
digitaliseeritud hankimine
hankelahendused
e-procurement
procurement digitalization
defence date
language