title
APJ tööpingi raami dünaamikaanalüüs
Dynamic analysis of CNC router frame
author
Häusler, Asko
keywords
portaaltüüpi APJ pink
tööpingi vibratsioon
Gantry CNC tool
tool chatter
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network