title
Tööjõu voolavuse põhjused töötaja esimesel tööaastal ettevõtte Statoil Fuel & Retail Eesti AS näitel
Employee Turnover Causes In First Working Year on Example of Statoil Fuel & Retail Eesti AS
author
Adamson, Vaike
defence date
language