title
Kohtu selgitamiskohustus hagimenetluses
Court’s explanation obligation in civil matters
author
Salm, Shirley
keywords
kohtu selgitamiskohustus
võistlev menetlus
court’s explanation obligation
adversarial principle
supervisor
defence date
language