title
Töötajate käitumislike otsuste sõltuvus kehtestatud normdokumentide rakendamisest AS Tallinn Airport GH näitel
An interdependence of behavioural decisions and application of organisational norms on an example of the Tallinn Airport GH Ltd
author
Mesikäpp, Maarja
keywords
individuaalsed mõjutajad
kontekstuaalsed
normdokumendid
contextual factors
normative regulations
supervisor
defence date
language
rights
ligipääs ainult ülikooli liikmeskonnale