title
Industry 4.0 põhimõtete rakendamine süsteemiintegratsiooni projektides
Implementing Industry 4.0 principles in system integration projects
author
Ermast, Margus
keywords
neljas tööstusrevolutsioon
võrkvärk
IP seadmed
IP devices
industrial IT
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network