title
Süsteemne Disain: Sotsiaalne kaasatus ja kogukonna kaasamine Tallinnas
Systemic Design: Social inclusion and public participation in Tallinn
author
Hamid, Azeem
keywords
defence date
language