title
Marjapüreega marmelaadimassi säilimisaja ja –temperatuuri mõju lõpptoote omadustele
The effect of storage time and temperature of jelly mixture with puree on the properties of final product
author
Järv, Piret
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit