title
Tootmisprotsesside efektiivsuse analüüs ja optimeerimine ettevõttes Trives OÜ
The efficiency analysis and optimization of production processes in Trives OÜ
author
Jaani, Tiit
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit