title
Töötajate tööga rahulolu ja tööandja soovitusindeks Coop Eesti Keskühistu tavalao üksuse näitel
Employee job satisfaction and employers reccomendation index on the example of Coop Estonia Central Cooperative warehouse
author
Trubetski, Laura Reseeda
description
Lühikokkuvõte
Abstarct
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal