title
Meeskonnatöö efektiivsuse ja meeskondliku stressi taju seosed lennundusettevõtte näitel
The relations of perceived teamwork efficiency and team stress in aviation enterprise
author
Tammaru, Mathias
keywords
efektiivsuse taju
stressi tajumine
perception of team efficiency
perception of stress
supervisor
defence date
language