title
Valgurikka toorbatooni tootearendus ja kvaliteet
Development and quality of high protein content raw snackbar
keywords
toorbatoon
valgubatoon
valgurikas toode
Kjeldahli meetod
raw foodbar/snackbar
protein bar
product high in protein
Kjeldahl
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit