title
Sotsiaalmeedia kanalite kasutamine ja tööandja maine mõju tööotsija kandideerimisotsusele ABC Grupi näitel
The usage of social media channels and the impact of employer’s reputation on the applicant’s candidacy decision by the example of ABC Grupp
author
Lindjärv, Palmi
supervisor
Pelovas, Elo
defence date
language