title
Valvuri kompetentsimudeli loomine ja selle rakendamise võimalused Eesti vanglateenistuse personalitöös
The creation and possibilities of implementing the guard´s competence model in the human resources work within the Estonian prison service
author
Mikk, Jaanika
supervisor
defence date
language