title
Tootmise monitooringu süsteemi kasutajaliidese arendus
Graphical user interface development for production monitoring system
author
Dolma, Tashi
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network