title
Töötajate tööga seotus ja seda mõjutavad tegurid jäätmekäitluse valdkonnas Ekovir OÜ näitel
Employees work engagement in waste management business and the factors affecting it by the example of Ekovir OÜ
supervisor
defence date
language