title
Termilise töötlemise mõju mee kvaliteedinäitajatele
Heat treatment influence on honey´s quality parametres
author
Špol, Ivan
supervisor
defence date
language