title
Energiapuidu ekspordi analüüs läbi Eesti sadamate ja selle efektiivsuse hinnang
The analysis of wood fuel export through Estonian ports and an assessment of its effectiveness
author
Naciscionis, Kim
defence date
language