title
Statsionaarse ravi- ja hooldusteenuse toitlustamist reguleeriva määruse uuendamise vajalikkus
The necessity of updating hospital and nursing homes` catering legislative regulations
keywords
standardmenüü
erimenüüd
haiglatoitlustusjuhend
statsionaarne ravi
standard menu
special diets
hospital’s catering guide
inpatient hospitals
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal