title
Põlevkiviõli tootmisel välisõhku eralduva süsinikdioksiidi heitkoguse arvutusmeetod
Calculation method of carbon dioxide emission intensity from shale oil production
supervisor
defence date
language