title
Loaliste plokiahelate kasutamine turvariskide vähendamiseks: analüüsiraamistik ning juhtumiuuringud
Using Permissioned Blockchains for Security Risk Mitigation: an Analysis Framework and Case Studies
author
Alas, Risto
supervisor
Ginter, Jaan
defence date
language