title
Töötavate tudengite dispositsioonilise tööhõivevõime seosed tööhõivevõime oskustega
Relationship between employability skills and the dispositional employability of working students
author
Telling, Riina
keywords
dispositsiooniline tööhõivevõime
tööhõivevõime oskused
kõrgkoolilõpetajad
dispositional employability
employability skills
graduate
supervisor
defence date
language