title
Säilitamistemperatuuri mõju õunamahla mikrobioloogilisele kvaliteedile
The effect of storage temperature on the microbiological quality of apple juice
keywords
mikrobioloogiline kvaliteet
õunamahl
microbiological quality
apple juice
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language