title
ACS880-01 sagedusmuundurite testimisseade
ACS880-01 frequency converters reliability tester
author
Soomänd, Kristjan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Tervaskari, Niko
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit