title
Sommeljeede ja veiniekspertide geneetiline tundlikkus 6-n-propüültiouratsiili (PROP) ja β-ionone suhtes Eestis
Genetic sensitivity to 6-n-propylthiouracil (PROP) and β-ionone among sommeliers and wine experts in Estonia
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access