title
Jääga seonduvate valkude mõju külmutatud nisujahutaigna ja sellest valmistatud saia omadustele
Effect of ice-binding proteins on the characteristics of frozen wheat dough and bread
keywords
taignad
sai
Ice-binding protein
frozen wheat dough
supervisor
defence date
language