title
Ajutööd soodustavate kohvipauside suupistete tootearendus ja võrdluskatsed tavatoodetega
Product development of brain performance enhancing coffee break snacks and comparative trial with regular products.
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal