title
Digitaliseerimine ja logistika protsesside automatiseerimine stividorettevõtte HHLA TK ja agendiettevõtte ESTMA näitel
Digitization and automation of logistics processes on the example of stevedoring company HHLA TK and agency company ESTMA
author
Obolonin, Filipp
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal