title
Ilmalantori 110/20 kV alajaama kõrgepinge trafolahtri kaitse
The Protection of Ilmalantori 110/20 kV Substation Transformer Bay
author
Suun, Alvar
keywords
trafood
lahter
primaarkaitse
differentsiaalkaitse
maa-lühiskaitse
elegaas jaotla
liigvoolu kaitse
primary protection
Traformer bay
supervisor
defence date
language